Šiuolaikiniai plaukimo baseino vandens dezinfekavimo būdai

Šiuolaikiniai plaukimo baseino vandens dezinfekavimo būdai

Šiuolaikiniai plaukimo baseino vandens dezinfekavimo būdai

Spausdinamose apžvalgose ir skelbimuose nuolatos atkreipiamas dėmesys į iš dalies „perversmingus” baseinų dezinfekavimo būdus ar dezinfekuojamąsias priemones. Ir kartais net susidaro įspūdis, kad pavyko rasti problemos sprendimą.

    OSPA Baseinų įranga

Todėl toliau išnagrinėsime įvairius baseino vandens dezinfekavimo būdus atsižvelgdami į žemiau nurodytus reikalavimus.

Dezinfekcija yra technologinis baseino vandens paruošimo proceso etapas, kuriam teikiama didelė reikšmė. Renkantis atitinkamą būdą visada turi būti vadovaujamasi trimis svarbiais reikalavimais:

 1. Nuolatinė dezinfekcija turi vykti pačiame baseine.
 2. Turi būti šalinamos (oksiduojamos) organinės priemaišos, kurių negali sugauti baseino filtravimo įrenginys.
 3. Užtikrinamas paprastas ir patikimas būdas matuoti dezinfekuojamąjį poveikį plaukimo baseino vandenyje.
 •  UV – baseino vandenyje esančio užkrato šalinimas “Ultravioletiniais spinduliais”

Taikant šį būdą plaukymo baseino vanduo po filtravimo leidžiamas per prietaisą, kuriame jis intensyviai švitinamas ultravioletiniais spinduliais (UVC). Visa sistema veikia, tačiau tiktai tuo atveju, jeigu iš tikrųjų pavyksta perleisti per spinduliuotuvą kiekvieną vandens lašelį. Tačiau taip nebūna, nes cirkuliacijoje nedalyvauja kraštiniai vandens sluoksniai, esantys prie baseino sienelių ir ant dugno – netgi tais atvejais, kai dėl vandens srauto leidimo per baseiną nekyla jokių keblumų. Be to, mes manome, kad per kelias minutes į baseino vandenį papuola tiek mikroorganizmų, kad juos reikia skaičiuoti milijonais, ir esant tam tikroms aplinkybėms jie randa ten optimalias dauginimosi sąlygas, tad visiškai aišku, kad šiuo atveju neįvykdomas pirmasis iš nurodytų reikalavimų. Kiekvienas besimaudantis taip pat atsineša į plaukymo baseiną apie 120 mg organinių medžiagų, kurių neįmanoma visiškai išfiltruoti, be to, jų netgi neįmanoma oksiduoti švitinant UV spinduliais. Taigi neįvykdomas ir antrasis reikalavimas.

Viso to pasekmė – ant plaukimo baseino sienelių ir dugno susidaro slidžios apnašos. Be to, neįmanoma išmatuoti ir dezinfekuojamojo poveikio (trečiasis reikalavimas).

OSPA Baseinų įranga

 

 • Vandenilio peroksidas (H2O2)

Vandenilio peroksidas (H2O2) siūlomas kaip tirpalas, kurį reikia stabilizuoti. Reklamuojant nurodomas toks privalumas, kad į baseinų vandenį, dezinfekuojamą šiuo būdu, nepatenka jokių papildomų balastinių medžiagų, nes vandenilio peroksidas suskyla į jį sudarančius elementus – H2 (vandenilį) ir O2 (deguonį). Tačiau vandenilio peroksidą, kaip jau buvo minėta pirmiau, būtina stabilizuoti. Veikiant tokiam stabilizatoriui tirpalas praranda labai reikšmingą oksiduojamosios gebos dalį. Apie baktericidinį ir algicidinį poveikį žinoma labai nedaug. Vandenilio peroksido neleidžiama naudoti viešiesiems plaukimo baseinams dezinfekuoti.

 • Varis ir sidabras

Vario druskos priskiriamos algicidams, kurie kol kas tik pavieniais atvejais naudojami kovojant su baseino vandens augalais, nes šiuo metu yra ir geresnių algicidų. Siūlomi elektriniai-fiziniai būdai, kai baseino vanduo su elektrodais prisotinamas vario ir, iš dalies, sidabro. Žinoma, kad vandenyje ištirpę sidabro jonai turi baktericidinių ir algicidinių savybių. Tiesa, reikalingas labai ilgas veikimo laikas (net iki šešių valandų). Sidabras neturi jokių oksiduojamųjų savybių, skirtingai nuo chloro ir ozono.

Naudotojas neturi galimybės išmatuoti sidabro kiekio vandenyje. Todėl neįvykdomas 2 ir 3 reikalavimas. Beje, jeigu vario ir sidabro druskų bus perdozuota, ant baseino sienelių ir armatūros gali atsirasti nepatrauklių nuosėdų, o vandenyje gali atsirasti žydrai baltų pakibusių dalelių.

OSPA Baseinų įranga

 • Bromas

Bromas – labai artimas chlorui cheminis elementas, turintis tokias pačias baktericidines ir algicidines savybes kaip chloras. Vandeniui plaukymo baseinuose dezinfekuoti naudojami organiniai bromo junginiai, kurie atskelią bromą vandenyje. Bromo junginiai parduodami sunkiai tirpstančių lazdelių pavidalu, kuriose būna iki 40% chloro, nes paties bromo, kuris daro gerą baktericidinį poveikį, oksiduojamoji geba vis dėlto yra silpnesnė.

Bromo kiekį galima išmatuoti, tad šiuo atveju įvykdomas 1 ir 2 reikalavimas.

Šio būdo trūkumas iš dalies yra silpnesnis oksiduojamasis poveikis, todėl bromo taip pat neleidžiama naudoti viešųjų plaukymo baseinų dezinfekavimui. Nepageidaujamas dalykas yra ir šalutiniai vandens apdorojimo su bromu produktai – bromoformai.

 • Ketvirtiniai amonio junginiai (kvatai)

Šiuo atveju daugiausia omenyje turimi algicidai, kurie nedaro baktericidinio poveikio esant paprastai taikomai koncentracijai. Vadinasi, juos galima naudoti tiktai kartu su chloru. Dėl poveikio paviršiniam vandens įtempimui vanduo šiek tiek suputoja pridėjus kvatų. Mes manome, kad kvatų reikėtų dėti tik išskirtiniais atvejais, kai vandens augalai vis dėl to auga, nors vanduo ir chloruojamas.

OSPA Baseinų įranga

 • Ozonas

Ozonas О3 yra pats stipriausias oksidatorius. Ozono negalima tiekti su balionais ar kitu panašiu būdu, jis turi būti gaunamas tiesiogiai naudojimo vietoje. Tada išdžiovintas oras tiekiamas vamzdžiais, kuriuose ozonas susidaro vykstant tyliajai elektros iškrovai su aukštąja įtampa. Naudojantis ozonatoriumi, kuris gali generuoti mažiausiai 0,8-1,2 g kiekvienam filtravimo įrenginio cirkuliacinės galios kubiniam metrui priklausomai nuo plaukimo baseino apkrovos, galima pasiekti gerą sumaišymą ir patenkinamą reakcijos vyksmo laiką.

Ozonas yra nepaprastai nuodingos dujos, todėl į plaukimo baseiną jį galima tiekti tiktai itin mažais kiekiais (ribinė leistinoji koncentracija yra < 0,01 g/m3). Dėl to gerame ozonatoriuje visada būna įrengtas filtras su aktyvintosiomis anglimis, kad likutinis ozono kiekis būtų sunaikinamas.

OSPA Baseinų įranga

Antrasis reikalavimas įvykdomas nepriekaištingai, tačiau po ozonavimo pakopos ir atitinkamai po filtro su aktyvintosiomis anglimis vis dėlto būtina dozuotai pridėti ir dar dezinfekuojamosios priemonės – pavyzdžiui, chloro, kad būtų įvykdytas reikalavimas dėl nenutrūkstamo plaukimo baseino dezinfekavimo. Deja, šiuo metu dažnai siūlomi tokie ozonatoriai, kurie neatitinka savo paskirties, nes ozonuojamoji jų geba iš dalies yra mažesnė negu minimali koncentracija, sudaranti 0,5 g/m3, be to, visai nenaudojami oro džiovintuvai arba naudojami labai primityvūs. Jeigu per ozonatoriaus vamzdžius leidžiamas visiškai neišdžiovintas oras, tai pirmiausiai susidaro azoto oksidas, o ne ozonas. Be to, tai daro neigiamą poveikį ir ozonatorių vamzdžių naudojimo laiko atžvilgiu.

Ir todėl privačiame plaukimo baseine ozonatorius yra brangus ir daug darbo reikalaujantis būdas, kur kas tikslingiau jį taikyti dažnai lankomose viešosiose maudyklėse.Pigius ozonavimo įrenginius visada reikėtų vertinti nepatikliai, nes gero ozonatoriaus tikrai neįmanoma pagaminti su mažomis sąnaudomis.

OSPA Baseinų įranga

 • Chloras

Chlorą leista naudoti kaip vienintelę dezinfekuojamą priemonę plaukimo baseinų vandeniui. Yra daugiametė patirtis ir visuotinai žinoma, kad taisyklingai naudojant chlorą neatsiranda neigiamų veiksnių, darančių poveikį sveikatai. Chloras naudojamas net geriamojo vandens dezinfekavimui. Todėl savaime kyla klausimas, kodėl taip atkakliai siekiama atrasti būdą vandeniui dezinfekuoti be chloro.

Atsakymas paprastas: todėl, kad kiekvienas nors kartą yra patyręs galimus šio būdo trūkumus, būtent – chloro kvapą, gleivinių ir akių dirginimą!

Tačiau tokių trūkumų neturi būti, nes chloro kvapo ir gleivinių bei akių dirginimo kaltininkas yra ne pats chloras, o chloraminai (purvo ir chloro junginiai). Grynas chloras švariame vandenyje nekvepia ir nekelia kitokių rūpesčių.

Eksperimentai parodė, kad net esant padidintai chloro koncentracijai nebūna skundų dėl varginančių simptomų, jeigu vanduo plaukimo baseine iš tikrųjų švarus. Čia ir glūdi visa esmė! Labai svarbu, kad filtravimo įrenginyje būtų sulaikoma kuo daugiau komponentų ir taip užkertamas kelias susidaryti chloraminams.

OSPA Baseinų įranga

Todėl įmonė “OSPA Schwimmbadtechnik” teikė didelę reikšmę tam, kad būtų sukurtas veiksmingas filtravimo įrenginys, sulaikantis net pačius smulkiausius teršalus. Super-filtravimo įrenginys, kuri gamina firma OSPA, ir daugiasluoksniai OSPA filtrai su aktyvintosiomis anglimis arba hidroantracitais gali išfiltruoti net ištirpusius organinius junginius, ir esant tokiai sąlygai sukuriamos optimalios prielaidos gauti tokiam baseino vandeniui, kuris neturės kvapo ir skonio.

Chloraminų susidarymą gali paskatinti ir netaisyklingai naudojamas chloras, kai ilgą laiką jo dedama pernelyg mažais kiekiais. Tokiu atveju laisvo aktyviojo chloro jau nepakaks chloraminams pašalinti ir dėl to neišvengiamai kils pirmiau minėtos problemos.

Keliamus reikalavimus geriausiai atitinka neorganinis chloras ir chloro junginiai, todėl federalinė sveikatos apsaugos ministerija leido juos naudoti viešuosiuose plaukimo baseinuose.

Įmonės OSPA chloravimo ir ozonavimo įrenginys

OSPA Baseinų įranga

Kaip „žaliava” patentuotam firmos OSPA chlorozono įrenginiui naudojamas tiktai vanduo ir valgomoji druska. Grynos valgomosios druskos tokiu pavidalu, kokią Jūs vartojate ruošdami maistą, cheminė formulė yra NaCl.

Firmos OSPA chlorozono įrenginyje valgomoji druska elektrolitiniu būdu išskaidoma į elementarųjį chlorą Cl2 ir natrį, o pastarasis pašalinamas kaip šalutinis produktas. Cheminė vandens formulė -H2O, jis taip pat suskaidomas į sudedamuosius elementus – atominį deguonį О ir vandenilį H2. Atominis deguonis iš dalies susijungia su elementariuoju chloru. Taip susidaro labai veiksmingi chloro junginiai su deguonimi.

Be to, atominis deguonis, kurio oksiduojamoji geba yra labai didelė, garantuoja organinių junginių suirimą, o plaukimo baseino vanduo būna labai prisotintas deguonies, todėl jis būna gaivus tarsi šaltinio vanduo ir labai patraukliai atrodo.

Firmos OSPA chloravimo ir ozonavimo įrenginio pavadinimą lėmė tai, kad dėl didelio deguonies prisotinimo anodinėje dalyje susidaro ir šiek tiek ozono. Šis įrenginys iš esmė skiriasi nuo tradicinių elektrolizerių, veikiančių su valgomąja druska, kuriuose daugeliu atvejų gaunamas tiktai balinamasis chloro tirpalas, o į vandenį teikiamas ne tik šiek tiek silpniau veikiantis chloras, bet ir papildomos balastinės medžiagos. Jei naudojamas firmos OSPA chlorozono įrenginys, į plaukimo baseino vandenį patenka tiktai itin veiksmingi chloro junginiai su deguonimi ir atominis deguonis. Su šiuo įrenginiu keliami reikalavimai įvykdomi tiesiog idealiai.

Be to, chlorozono įrenginys baseinuose veikia jau beveik 25 metus, ir tai yra jo koncepcijos teisingumo bei techninio tobulumo įrodymas.

OSPA Baseinų įranga

Ką dar reikėtų pridurti pabaigai?

Savo plaukimo baseino vandeniui turite taikyti griežtus reikalavimus, nes puikiai jaustis galėsite tiktai visiškai švariame vandenyje. Ir tiktai tokiu atveju užtikrinama tikroji reikšmė ir įvykdomos užduotys, keliamos baseinui.

Kartu su reikalavimais didėja ir techninės sąnaudos, kurios privačiame plaukimo baseine, aišku, turi ribas.

Pasitikėkite superfiltru OSPA arba daugiasluoksniu filtru ir firmos OSPA chlorozono įrenginiu. Ir tada, užsitikrinant maksimalų priežiūros komfortą su techniniu ir ekonominiu požiūriu pagrįstomis sąnaudomis pavyks pasiekti jaučiamą ir, aišku, patį geriausią vandens ruošimo rezultatą.

Jūs turėsite gryną vandenį savo plaukimo baseine, be jokio kvapo ir skonio, bei apsaugą nuo infekcijų, net tuo atveju, jei baseine maudysis daug žmonių.

Tikimės, kad išsamūs mūsų aiškinimai apie vandens dezinfekavimo klausimus plaukimo baseine nesukėlė Jums nuobodulio. Norėjome informuoti Jus apie tai, kaip viskas yra iš tikrųjų.

Mūsų užsakovai, kurie jau naudojasi chlorozono įrenginiais OSPA, gali būti tikri, kad padarė tinkamą pasirinkimą, kuris užtikrins reikalavimų dėl vandens plaukimo baseine dezinfekavimo įvykdymą.

Galbūt tiems firmos OSPA gaminių pirkėjams, kurie dar neturi chlorozono įrenginio OSPA, mūsų pateikta informacija bus paskata susidomėti šiuo tikrai naudingu ir tobulu būdu.

OSPA Baseinų įranga

Ospa BlueClear® dezinfekcijos įrenginys – Higieniškai švarus ir sveikas vanduo ekstra klasės

Koks yra Ospa BlueClear® įrenginio veikimo principas?

 • Ospa BlueClear® įrenginimas leidžia gauti dezinfekavimo priemonę be svetimų medžiagų, elektrolizuojant druską tiesiog naudojimo vietoje. Jame yra kamera, kurioje vyksta vandens ir druskos elektrolizė. Dėl specialios įrenginio konstrukcijos čia susidaro vertingi chloro ir deguonies junginiai. Tai švari dezinfekavimo priemonė (jos naudojamos netgi geriamojo vandens ruošimui), kuri yra ištirpinama vandenyje iš baseino ir mišinama su filtruotu vandeniu per Ospa švirkštimo sistemą. Priemonė gaminama ir pridedama tiek, kiek reikia tuo konkrečiu metu. Procesas yra paprastas ir saugus – jums tereikia papildyti druską. Agresyvi druska nepateka į baseiną.
 • Silpnas elektros srovės tiekimas į įrenginį vyksta per Ospa valdiklį. Mes siūlome Ospa BlueClear® įrenginius su įvairia galia, priklausomai nuo privataus baseino dydžio.
 • Higiena ir deguonies prisotinimas. Kas yra labiausiai svarbu vandens dezinfekcijai? Baseine turi būti nuolat dezinfekcijos efektas (taip vadinamas buferis). Dezinfekcija turi vykti greitai ir patikimai. Norint matuoti vandens apdorojimo rezultatą, reikalingas patikimas stebėjimo mechanizmas, rodančiųjų rodiklių stebėjimas. Firmos Ospa BlueClear® įrenginiai puikiai atitinka visus šiuos reikalavimus.
 • Gyvas vanduo. Elektrolizė, taikoma Ospa technologijoje, nesukelia chloratų ir bromatų susidarymo. Šios technologijos taikymas leidžia sumažinti iki keturių kartų dezinfekcijos ir pH rodiklių korekcijos medžiagų sunaudojimą lyginant su kitais dezinfekcijos metodais. Kitaip tariant, norint gauti vandenį, kuris artimiausiai atitiktų natūralius savybes, reikia 75% mažiau chemikalų.
 • OspaSal, kuris naudojamas Ospa technologijos elektrolizės procese, atitinka Europos Sąjungos biozidinių produktų reglamentui keliamus reikalavimus. Ospa įmonė yra įtraukta į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sąrašą, sudarytą pagal šio reglamento 95 straipsnį, todėl Ospa klientams nereikia galvoti apie proceso patvirtinimą.

Baigiant, svarbu atkreipti dėmesį į:

Jūs turite kelti aukštus reikalavimus baseino vandens kokybei, nes jausitės puikiai tik tada, kai turėsite visiškai švarų vandenį. Kartu su reikalavimais didėja ir techniniai kaštai, kuriems, žinoma, yra ribos privačiame plaukimo baseine.

OSPA Superfiltrai arba daugiapakopis OSPA filtravimo įrenginys ir Ospa BlueClear dezinfekcijos įrenginys užtikrins maksimalią aptarnavimo patogumą. Techniškai ir ekonomiškai pagrįstais išlaidomis, pasiekiama jūsų baseino vandens geriausia apdorojimo rezultatų matomumo ir juntamojo poveikio.

Jūs gaunate švarų, bekvapį ir skonio neturintį plaukimo baseino vandenį bei visapusišką apsaugą nuo infekcijų, net ir tais atvejais, kai baseine yra daug lankytojų.

Tikiuosi, kad ši išsamioji informacija apie vandens dezinfekciją plaukimo baseine jums nebuvo nuobodi. Mes norėjome jūs informuoti apie esamą padėtį.

Mūsų klientai, jau naudojantys Ospa BlueClear, gali būti tikri, kad padarė teisingą pasirinkimą vandens dezinfekcijos plaukimo baseine.

Galbūt ši informacija bus pradžia tiems OSPA produktų pirkėjams, kurie dar neturi Ospa BlueClear, kad jie susidomėtų šiuo tikrai naudingu ir tobulu būdu.

Sanilux konsultantai visada su malonumu suteiks jums savo paslaugas.

OSPA gamintojo privačių baseinų katalogą galite pavartyti  PASPAUDĘ ČIA

OSPA Baseinų įranga

OSPA gamintojo BlueControl baseinų įrangos katalogą galite pavartyti  PASPAUDĘ ČIA

 

OSPA gamintojo Blue Clear 25/50/100 baseinų dezinfekcijos įrangos katalogą galite pavartyti  PASPAUDĘ ČIA

 

OSPA gamintojo Blue Clear 8/15 baseinų dezinfekcijos įrangos katalogą galite pavartyti  PASPAUDĘ ČIA

Paruošime SPA centro koncepciją, suprojektuosime ir įrengsime vonios kambario ar SPA interjerą, parinksime apdailos medžiagas, plyteles, mozaiką, santechniką ir visą reikalingą baseino, pirties ar garines saunos įrangą.

Sanilux.lt salone Vilniuje galite įsigyti vonios kambario baldus, santechniką bei vonios aksesuarus, plyteles, mozaiką, baseino įrangą, SPA ir saunų įrangą namams, SPA įrangą sveikatingumo centrui, KLAFS pirtis.

SUSISIEKTI

Kiti straipsniai apie baseinų įrangą:

Plačiau apie OSPA

Susidomėjote? Kilo klausimų?

Parašykite mums dabar!

Planuojate įsirengti baseiną nuosavame būste?

Mūsų komanda mielai pakonsultuos su Jūsų baseino projektu, padės parinkti tinkamiausius išmatavimus bei išdėstymą, baseino apdailą, filtravimo įrangą, atrakcionus ir daug kitų papildomų aksesuarų bei parengsime individualų pasiūlymą!

Susisiekite su mumis:

tel. +370 699 18403

arba parašykite mums:

[contact-form-7 404 "Not Found"]